Užsisakykite nemokamą 30 minučių konsultaciją

Sąlygos ir taisyklės

(A) NAUDOJIMOSI SĄLYGOS

Šiose Naudojimosi sąlygose (kartu su jose nurodytais dokumentais) yra išdėstytos sąlygos, kuriomis atitinkamas Homilo, UAB Vartotojas („jūs“, „jūsų“) gali pasiekti ir naudotis mūsų svetaine www.homilo.lt (“mūsų“ arba „ši“, „Svetainė“) bei interaktyviomis paslaugomis. Atidžiai perskaitykite šias Naudojimosi sąlygas ir įsitikinkite, kad jas supratote prieš naudodamiesi mūsų Svetaine ir (arba) Homilo, UAB interaktyviomis paslaugomis.

Naudodamiesi mūsų Svetaine ir (arba) bet kuria iš interaktyvių paslaugų, patvirtinate, kad sutinkate su šiomis Naudojimosi sąlygomis bei sutinkate laikytis jų bei visų taikomų teisės aktų, reglamentuojančių svetainę ir interaktyvias paslaugas. Jei nesutinkate su šiomis Naudojimosi sąlygomis, negalite naudotis mūsų svetaine ar interaktyviomis paslaugomis.

Šios Naudojimosi sąlygos sudaro teisiškai įpareigojančią sutartį tarp Jūsų ir Homilo, UAB, susijusią su jūsų naudojimusi svetaine ir interaktyviomis paslaugomis. Jie taikomi visiems UAB Homilo Vartotojams. Jei pažeisite šias Naudojimo sąlygas, Homilo gali nutraukti Jūsų naudojimąsi Svetaine, uždrausti ateityje naudotis Svetaine ir (arba) imtis atitinkamų teisinių veiksmų prieš Jus.

Paslaugos sąlygas sudaro šios Naudojimosi sąlygos ir mūsų Pardavimo sąlygos. Paslaugos sąlygos taip pat apima ir turėtų būti skaitomos kartu su Homilo, UAB privatumo politika ir slapukų politika, kurios visos kartu vadinamos „Homilo sąlygomis“. Jei nenurodyta kitaip, šiose Naudojimo sąlygose, Privatumo politikoje ir Slapukų politikoje vartojamos apibrėžtos sąvokos turi tokias reikšmes, kurios jiems suteikiamos Pardavimo sąlygų pabaigoje esančiame sąraše.

1. Informacija apie mus

www.homilo.lt yra svetainė, kurią valdo Homilo, UAB („Homilo”, „mes”, „mus”, „mūsų”). Esame registruoti Lietuvoje, įmonės kodas 306152007, o buveinė yra Gedimino pr. 28-802, Vilnius.

Kaip pagrindinis reklamuotojas ir nebrangių bei lengvai prieinamų interjero dizaino paslaugų ir sprendimų teikėjas, „Homilo“ siekia sukurti internetinę vietą „Homilo“ nariams bendrauti su „Homilo“ ir naudotis interaktyvia bei asmenine paslauga, kad sukurtų tinkančias ir įkvepiančias interjero dizaino parinktis bei rekomendacijas.

2. Prieiga prie mūsų svetainės ir svetainės pasiekiamumas

Mūsų svetainė yra nemokama jūsų nekomerciniam naudojimui pagal šiose Naudojimosi sąlygose apibrėžtas nuostatas. Tačiau jūs esate atsakingi už veiksmus, kuriuos reikia atlikti, kad galėtumėte turėti prieigą prie mūsų svetainės.

Negarantuojame, kad mūsų Svetainė ar bet koks joje esantis turinys ar interaktyvios paslaugos visada bus pasiekiami. Prieiga prie mūsų Svetainės leidžiama laikinai ir mes galime sustabdyti, atšaukti, nutraukti arba pakeisti visą ar bet kurią mūsų svetainės dalį be įspėjimo ir neprisiimdami atsakomybės. Mes nebūsime jums atsakingi, jei dėl kokių nors priežasčių mūsų Svetainė taptų nepasiekiama ar ja nebūtų galima naudotis tam tikrą laikotarpį.

„Homilo“ negarantuoja, kad Svetainėje, Interaktyviosiose paslaugose, Trečiųjų šalių svetainėse, į kurias pateikiamos svetainės nuorodos, esanti informacija yra galiojanti ir tiksli arba kad Svetainė yra nuolat atnaujinama.

Jūs žinote, kad Svetainė yra pasiekiama internetu ir jos veikimas priklauso nuo nesusijusių trečiųjų šalių, tokių kaip Svetainės talpinimo paslaugų teikėjai, tinklo tiekėjai ir kt., kurių veiklos „Homilo“ nekontroliuoja. „Homilo“ deda visas galimas pastangas, kad užtikrintų, jog Svetainė, Interaktyvios paslaugos ir bet kokia informacija, kurią ji turi apie jus, būtų saugi. Tačiau dėl interneto pobūdžio „Homilo“ nepareiškia ir negarantuoja jums, kad:

 • Jūsų naudojimasis Svetaine ir (arba) Interaktyviomis paslaugomis bus nepertraukiamas, savalaikis, saugus arba be klaidų, ar bus gauti konkretūs rezultatai naudojant Svetainę ar bet kokį naudotojo sukurtą turinį (toliau – NST) arba „Homilo“ Turinį, paiešką ar nuorodą joje;
 • Informacija, kurią gavote arba atsisiuntėte naudojantis Interaktyviomis paslaugomis (įskaitant per Trečiųjų šalių svetainių nuorodas), bus tiksli, patikima arba be virusų, užteršimo ar žalingų savybių;
 • Jūsų bendrinamo NST nenaudos trečioji šalis įvairiais būdais Svetainėje ar už jos ribų; ir
 • Nebus jokių programinės įrangos, kuri jums pateikiama kaip svetainės dalis, veikimo ar funkcionalumo defektų.

Jūs taip pat esate atsakingi už tai, kad visi asmenys, kurie prisijungia prie mūsų svetainės per jūsų interneto ryšį, žinotų apie šias Naudojimosi sąlygas ir kitas taikomas sąlygas bei jų laikytųsi.

3. „Homilo“ paskyros registracija ir interaktyviųjų paslaugų prieiga

Kad galėtų naudotis Interaktyviomis paslaugomis, „Homilo“ vartotojai turi užsiregistruoti. Tapę „Homilo“ nariais, jie gali naudotis „Homilo“ paskyra, kuri pasiekiama „Homilo“ prisijungimu.

Aiškumo dėlei pasakysime, kad jūs neturėsite prieigos prie daugumos Svetainės ir Interaktyvių paslaugų siūlomų funkcijų, jei nuspręsite nesiregistruoti.

Interaktyviosios paslaugos gali apimti (be apribojimų ir tik „Homilo“ nuožiūra) galimybę:

 • užsiregistruoti ir tapti „Homilo“ nariu su „Homilo“ prisijungimu;
 • turėti prieigą prie „Homilo“ paskyros, pasiekiamos per „Homilo“ prisijungimą, kurioje galite išsisaugoti ir pasiekti savo „Homilo“ portfelio elementus;
 • užpildyti parengtą „Homilo Brief“ formą internete ir ją pateikti „Homilo“, kad „Homilo“ galėtų teikti jums „Homilo“ interjero dizaino paslaugas;
 • dalyvauti diskusijose ir gauti arba duoti patarimų dėl jūsų „Homilo Mood Board“ telefonu, per „Skype“ arba naudojantis mūsų integruota pokalbių funkcija;
 • pasiekti visus mūsų interjero dizaino ekspertų paskelbtus resursus, pvz., praktinę patirtį, naudojant vadovus, įrankius, informaciją bei nuorodas; ir
 • pirkti Produktus per „Homilo eStore“,

ir naudotis kitomis funkcijomis, kurias „Homilo“ gali pridėti arba papildyti savo nuožiūra ir be išankstinio įspėjimo.

Jei registruojatės verslo subjekto vardu (ką galite daryti tik nekomerciniais tikslais), pareiškiate ir garantuojate, kad turite teisę įpareigoti subjektą laikytis šių Naudojimosi sąlygų. Nepažeisdami jūsų garantijos, pasiliekame teisę prieš registruodami bet kokį verslo subjektą paprašyti raštiško verslo subjekto patvirtinimo.

Bet kokia jūsų pateikta registracijos informacija turi būti tikra, tiksli ir išsami. „Homilo“ pasilieka teisę savo nuožiūra atmesti paraišką registruotis ir tapti „Homilo“ nariu.

Užsiregistravus „Homilo“ nariu, jūsų el. pašto adresas ir slaptažodis bus jūsų „Homilo“ prisijungimo vardas, kurį galėsite naudoti norėdami pasiekti savo „Homilo“ paskyrą per svetainę pagal šias Naudojimo sąlygas.

„Homilo“ prisijungimo duomenis, susijusius su Svetaine ir Interaktyviomis paslaugomis, turite laikyti konfidencialiais ir niekam kitam neatskleisti. Jūs esate atsakingi už visą veiklą, kuri atliekama naudojant jūsų „Homilo“ prisijungimą. Neturime priemonių patikrinti Svetaine besinaudojančių „Homilo“ narių tapatybės ir nebūsime atsakingi, jei jūsų „Homilo“ prisijungimo vardą neteisėtai panaudos kitas asmuo. Turite nedelsiant pranešti „Homilo“ el. paštu info@homilo.lt apie neteisėtą jūsų „Homilo“ prisijungimo vardo arba jūsų „Homilo“ paskyros naudojimą, jei apie tai sužinojote (temos eilutėje nurodant „SVARBU”).

Jūs negalite kurti papildomų „Homilo“ paskyrų, siekdami piktnaudžiauti Svetainės ar kitų registruotų „Homilo“ narių funkcijomis arba dėl bet kokios kitos priežasties, pažeidžiančios šias Naudojimo sąlygas.

4. Turinio įkėlimas į mūsų Svetainę ir (arba) Interaktyvias paslaugas

Tiek, kiek leidžia Svetainės Interaktyvių paslaugų funkcionalumas, ir vadovaujantis šiomis Naudojimo sąlygomis, „Homilo“ nariai gali įkelti ir skelbti NST šioje svetainėje.

Kai naudojatės Interaktyvia paslauga ar kita funkcija, leidžiančia įkelti NST į mūsų Svetainę arba susisiekti su kitais „Homilo“ vartotojais, turite laikytis mūsų Priimtino naudojimosi standartų, kaip nurodyta toliau (žr. „Priimtino naudojimo standartai“). Turite užtikrinti, kad jūsų pateiktas NST atitiktų tuos standartus ir prisiimate atsakomybę už bet kokius mūsų patirtus nuostolius ar žalą, atsiradusius dėl to, kad pažeidėte šį įsipareigojimą.

Galite ištrinti NST iš Svetainės spustelėdami paskyros ištrynimo funkciją, kuri pasiekiama prisijungus prie savo „Homilo“ paskyros.

Jūs suprantate ir pripažįstate, kad neturite nuosavybės teisių į savo „Homilo“ paskyrą ir panaikinus savo „Homilo“ paskyrą arba jei jūsų „Homilo“ paskyra nebegalioja, visa jūsų informacija, įskaitant, bet neapsiribojant, „Homilo“ portfelio elementus, bus ištrinta iš jūsų „Homilo“ paskyros, o taip pat ir iš visų „Homilo“ archyvų, išskyrus tokią informaciją, kurią mums gali būti reikalinga pasilikti ir mes galėsime tai padaryti vadovaudamiesi savo Privatumo politika.

Kitų „Homilo“ naudotojų mūsų svetainėje išreikštos nuomonės neatspindi mūsų požiūrių ar vertybių ir nebūsime atsakingi jokiai trečiajai šaliai už jūsų ar bet kurio kito „Homilo“ naudotojo paskelbto NST turinį ar jo tikslumą.

Mes turime teisę pašalinti bet kurį jūsų paskelbtą įrašą mūsų Svetainėje, jei, mūsų nuomone, jūsų įrašas neatitinka mūsų priimtino naudojimo standartų.

Jūs pripažįstate, kad pranešimai, siunčiami internetu (įskaitant Svetainę), nėra užšifruoti ir nėra saugūs. Nepaisant pastangų apsaugoti jūsų informaciją (įskaitant duomenis), negalime užtikrinti ar garantuoti jokios informacijos (įskaitant duomenis), kurią mums perduodate per mūsų Svetainę, į/iš mūsų Svetainės, saugumo. „Homilo“ negarantuoja jokio NST konfidencialumo, o jūs suprantate ir sutinkate, kad prisiimate visą atsakomybę už savo NST ir jo paskelbimo pasekmes. Visą informaciją (įskaitant duomenis) perduodate prisiimdami riziką.

5. Virusai

Jūs esate atsakingi už savo informacinių technologijų, kompiuterio programų ir platformos konfigūravimą, kad galėtumėte pasiekti mūsų svetainę. Turėtumėte naudoti savo apsaugos nuo virusų programinę įrangą. Negarantuojame, kad mūsų Svetainė bus saugi arba be programavimo defektų ar virusų.

6. „Homilo“ intelektinės nuosavybės teisės

Ši Svetainė ir visa joje esanti arba su ja susijusi medžiaga, tekstas, kodas, turinys, programinė įranga, vaizdo įrašai, muzika, garsas, grafika, nuotraukos, iliustracijos, meno kūriniai, pavadinimai, logotipai, ženklai, formatai, failai, įrenginiai ir nuorodos

(„Homilo turinys”) yra saugomi autorių teisių, prekių ženklų ir kitų mums priklausančių arba mūsų licencijuotų intelektinės nuosavybės teisių.

„Homilo“ turinio negalima atsisiųsti, kopijuoti, atgaminti, platinti, perduoti, transliuoti, rodyti, parduoti, licencijuoti ar kitaip panaudoti jokiais kitais tikslais be išankstinio rašytinio „Homilo“ arba, kai taikoma, „Homilo“ licencijų išdavėjų sutikimo. „Homilo“ ir jo licencijų išdavėjai pasilieka visas teises, kurios nėra aiškiai suteiktos ir nurodytos „Homilo“ turinyje.

(B) PARDAVIMO SĄLYGOS

Šios Pardavimo sąlygos (kartu su jose nurodytais dokumentais) nustato sąlygas, kuriomis Homilo, UAB („Homilo”, „mes”, „mus”, „mūsų”) tiekia prekes ir teikia paslaugas jums („jūs“, „jūsų“) per mūsų Svetainę internetu www.homilo.lt („mūsų“ arba „ši“, „Svetainė“) ir (arba) per Interaktyvias paslaugas.

Šios Pardavimo sąlygos yra padalytos į dvi dalis, o jums aktuali dalis priklausys nuo to, kaip jūs bendraujate su mumis:

 1. Jei užsakote „Homilo“ interjero dizaino paslaugas, žr. (B) Pardavimo sąlygas (interjero dizaino paslaugos); ir
 2. Jei užsakote gaminius iš mūsų Svetainės arba per Interaktyvias paslaugas, žr. (B) Pardavimo sąlygas (produktai).

Atidžiai perskaitykite šias Pardavimo sąlygas ir įsitikinkite, kad jas supratote prieš pateikdami mums užsakymą. Šiose Pardavimo sąlygose nurodoma, kas mes esame, kaip jums bus teikiami produktai ir paslaugos, ką daryti iškilus problemai ir kita svarbi informacija.

Jei manote, kad šiose Pardavimo sąlygose yra klaida, susisiekite su mumis ir aptarsime tai.

Paslaugų teikimo sąlygas sudaro šios Pardavimo sąlygos ir mūsų Naudojimosi sąlygos. Paslaugų teikimo sąlygos taip pat apima ir turėtų būti skaitomos kartu su „HOMILO“ Privatumo politika ir Slapukų politika, kurios visos kartu vadinamos „Homilo sąlygomis“.

Jei nenurodyta kitaip, terminai, naudojami Naudojimo sąlygose, Privatumo politikoje ir Slapukų politikoje, turi tokias reikšmes, kurios jiems suteikiamos šiose „Homilo sąlygų“ (B) Pardavimo sąlygose (TERMINAI).

 (B) PARDAVIMO SĄLYGOS (INTERJERO DIZAINO PASLAUGOS)

1. Informacija apie mus

 1. Kas mes esame. Esame Homilo, UAB, Lietuvoje registruota įmonė, įmonės kodas 306152007, kurios buveinė yra Gedimino pr 28-802, Vilnius.

 2. Kaip su mumis susisiekti. Su mumis galite susisiekti paskambinę mūsų klientų aptarnavimo komandai +370 665 17117 arba parašę mums el. paštu info@homilo.lt
 • Kaip galime su jumis susisiekti. Jei turėsime su jumis susisiekti, tai padarysime telefonu arba parašydami jums el. pašto adresu arba pašto adresu, kurį mums nurodėte savo užsakyme.
  • „Rašymas“ apima el. laiškus. Kai šiose Pardavimo sąlygose vartojame žodžius „raštu“ arba „rašytinis“, tai apima el. laiškus.

2. Užsakymų pateikimas

 1. Jūsų „Homilo“ interjero dizaino paslaugų sutartis. Jūsų „Homilo“ interjero dizaino paslaugų sutartis sudaryta tarp jūsų ir „Homilo“. „Homilo“ teikia „Homilo“ interjero dizaino paslaugas pagal šioje Svetainėje nustatytas sąlygas.

 2. Kaip priimamas jūsų užsakymas. Jūsų „Homilo“ interjero dizaino paslaugų užsakymas bus priimtas, kai išsiųsime jums el. laišką patvirtinantį užsakymo gavimą, ir tokiu būdu bus sudaryta sutartis. Atsiųsime jums el. laišką, kuriame patvirtinsime jūsų užsakymą, nurodysime užsakymo numerį ir „Homilo“ interjero dizaino paslaugų teikimo sutartį.

 3. Jei negalime priimti jūsų užsakymo. Jei negalėsime priimti viso ar dalies jūsų užsakymo, informuosime apie tai raštu ir jums nereikės mokėti už „Homilo“ interjero dizaino paslaugą (turėsite sumokėti tik už tas „Homilo“ interjero dizaino paslaugas, kurioms galime priimti jūsų užsakymą).

  Gali būti, kad negalėsime priimti viso ar dalies jūsų užsakymo dėl netikėto mūsų išteklių ribotumo, kurio negalėjome pagrįstai suplanuoti, arba dėl to, kad nustatėme klaidą paslaugos kainoje ar aprašyme.

 4. Jūsų užsakymo numeris. Jūsų užsakymui priskirsime užsakymo numerį ir nurodysime jį, kai išsiųsime jums el. laišką, patvirtinantį jūsų užsakymą. Mums padėsite, jei susisiekdami su mumis dėl savo užsakymo nurodysite užsakymo numerį.

3. „Homilo“ interjero dizaino paslaugos

 1.  „Homilo Mood Boards“ gali šiek tiek skirtis nuo pavaizduotų paveikslėliuose. Pavyzdiniai „Homilo Mood Boards“ vaizdai mūsų svetainėje pateikti tik iliustravimo tikslais ir yra tik pavyzdžiai. Jūsų „Homilo Mood Board“ skirsis priklausomai nuo kriterijų, kuriuos nustatėte „Homilo Brief“.

 2. Įsitikinkite, kad jūsų matavimai yra tikslūs. Jūs esate atsakingi už tai, kad visi jūsų pateikti matavimai būtų teisingi. Informacijos ir patarimų, kaip išmatuoti, rasite susisiekę su mumis.

 3.  „Homilo“ medžiagos. Visos „Homilo Mood Boards“ ir kitos medžiagos, visiškai arba iš dalies sukurtos „Homilo“ arba „Homilo“ vardu, susijusios su „Homilo“ interjero dizaino paslaugų teikimu arba kylančios iš jos („Homilo medžiagos“), yra saugomos autorių teisių, prekių ženklų ir kitų mums priklausančių intelektinės nuosavybės teisių ir licencijų. Jūs sutinkate, kad visos „Homilo medžiagos“ ir visi susiję komponentai yra tik mums priklausanti išskirtinė nuosavybė, kiek tai leidžia įstatymai.

  Jei „Homilo medžiagos“ mums automatiškai nėra priskiriamos, jūs perleidžiate mums (įskaitant tiek, kiek tai įmanoma dabartiniu būsimų teisių perleidimu) su pilna nuosavybės garantija bet kokias teises, nuosavybės teises ir interesus, kuriuos gali turėti „Homilo medžiagos“.

  „Homilo medžiagų“ negalima atsisiųsti, kopijuoti, atgaminti, platinti, perduoti, transliuoti, rodyti, parduoti, licencijuoti ar kitaip panaudoti jokiais kitais tikslais be išankstinio rašytinio „Homilo“ arba, kai taikoma, „Homilo“ licencijų išdavėjų sutikimo. „Homilo“ ir licencijų išdavėjai pasilieka visas teises, kurios nėra aiškiai suteiktos „Homilo medžiagų“ atžvilgiu.

4. Jūsų teisė atlikti pakeitimus

Jei norite pakeisti jūsų užsakytą „Homilo“ interjero dizaino paslaugą, susisiekite su mumis. Informuosime, jei pakeitimas bus įmanomas.

Jei įmanoma, mes jus informuosime apie visus „Homilo“ interjero dizaino paslaugos kainos, teikimo laiko ar bet kokius kitus pasikeitimus, kurių prireiktų dėl jūsų prašomo pakeitimo ir prašysime patvirtinti, ar norite, kad pakeitimas  būtų atliktas.

Jei negalime atlikti pakeitimo arba pakeitimo pasekmės jums yra nepriimtinos, galbūt norėsite nutraukti sutartį (žr. „Jūsų teisė nutraukti sutartį“).

5. Mūsų teisė atlikti pakeitimus

 1. Nedideli pakeitimai. Mes galime atlikti pakeitimus „Homilo“ interjero dizaino paslaugose tam, kad būtų laikomasi atitinkamų įstatymų ir reglamentavimo reikalavimų arba kad įgyvendintume nedidelius techninius pakeitimus ir patobulinimus, pavyzdžiui, siekdami pašalinti saugumo grėsmę. Šie pakeitimai neturės įtakos jūsų naudojimuisi „Homilo“ interjero dizaino paslaugomis.

 2. Reikšmingesni pakeitimai. Be to, galime atlikti reikšmingesnius šių Pardavimo sąlygų arba „Homilo“ interjero dizaino paslaugų pakeitimus. Jei tai padarysime, mes jus informuosime, o jūs galėsite susisiekti su mumis, kad nutrauktume sutartį prieš įsigaliojant pakeitimams ir būtų grąžinti pinigai už visas sumokėtas, bet negautas „Homilo Mood Boards“ arba „Homilo“ interjero dizaino paslaugas.

6. „Homilo“ interjero dizaino paslaugų teikimas

 1. Homilo“ interjero dizaino paslaugos. „Homilo“ interjero dizaino paslaugą suteiksime el. paštu adresu, kurį mums nurodėte pateikdami užsakymą per penkiolika (15) darbo dienų nuo jūsų užsakymo priėmimo (arba per penkias (5) darbo dienas, jei apmokėjimo metu pasirinksite greito parinktį). Nustatant šiuos terminus daroma prielaida, kad suteikėte mums visą reikalingą informaciją, kad galėtume teikti „Homilo“ interjero dizaino paslaugas: žr. toliau pateiktą 6.3 punktą, kad sužinotumėte, kas atsitiks, jei nepateikėte visos mums reikalingos informacijos.

Galite užduoti mums papildomų klausimų apie „Homilo“ interjero dizaino paslaugą, kurią mes jums suteikėme nemokamai, per dvi (2) savaites nuo tos dienos, kai ji jums buvo suteikta, tačiau praėjus šiam terminui papildomi klausimai apie dizainą bus laikomi „Homilo“ interjero dizaino paslaugomis ir bus imamas mokestis.

 • Mes nesame atsakingi už vėlavimą, nepriklausantį nuo mūsų. Jei „Homilo“ interjero dizaino paslaugų teikimas atidėtas dėl įvykio, kurio mes negalime kontroliuoti, mes kuo greičiau susisieksime su jumis ir informuosime bei imsimės galimų veiksmų, kad sumažintume vėlavimo poveikį. Jei tai padarysime, mes nebūsime atsakingi už vėlavimus, atsiradusius dėl tokio įvykio, tačiau jei yra didelė vėlavimo rizika, galite susisiekti su mumis dėl sutarties nutraukimo. Jei susisieksite su mumis dėl sutarties nutraukimo, jums bus grąžinti pinigai už visas „Homilo“ interjero dizaino paslaugas, už kurias sumokėjote, bet negavote.

 • Kas atsitiks, jei nepateiksite mums reikiamos informacijos. Mums gali prireikti tam tikros jūsų informacijos, kad galėtume teikti „Homilo“ interjero dizaino paslaugas – pavyzdžiui, jūsų matmenų ar pageidaujamo stiliaus. Jei taip, tai bus nurodyta „Homilo“ interjero dizaino paslaugų aprašyme mūsų svetainėje.

Jei pateikdami užsakymą nepateiksite mums šios informacijos, susisieksime su jumis ir paprašysime jos. Jei nepateiksite mums šios informacijos per pagrįstą laiką nuo to momento, kai jos paprašėme, arba jei pateiksite mums neišsamią ar neteisingą informaciją, mes galime nutraukti sutartį (ir) arba prašyti sumokėti papildomą mokestį kaip kompensaciją už dėl to atsiradusį papildomą darbą.

Mes nebūsime atsakingi už pavėluotą „Homilo“ interjero dizaino paslaugų teikimą arba kurios nors paslaugos dalies nepateikimą, jei tai įvyko dėl to, kad per pagrįstą laiką nuo mūsų prašymo nepateikėte mums reikalingos informacijos; bus taikoma 9.2 punkto nuostata.

7. Jūsų teisė nutraukti sutartį

 1. Jūs visada galite nutraukti savo sutartį su mumis. Jūsų teisės priklausys nuo to, ką įsigijote, ar yra mūsų veiklos trūkumų ir kada nuspręsite nutraukti sutartį:
 1. Jei tai, ką nusipirkote, yra su trūkumais arba neteisingai aprašyta, galite turėti juridinę teisę nutraukti „Homilo“ interjero dizaino paslaugų sutartį (arba gauti pakaitines „Homilo“ interjero dizaino paslaugas arba atgauti dalį ar visus savo pinigus);
  1. Jei norite nutraukti „Homilo“ interjero dizaino paslaugų sutartį dėl kažko, ką mes padarėme arba pasakėme, kad ketiname tai padaryti;
  1. Jei persigalvojote dėl „Homilo“ interjero dizaino paslaugų, esate apsisprendimo laikotarpyje, galite susigrąžinti pinigus, tačiau gali būti taikomi atskaitymai;
  1. Visais kitais atvejais (jei nėra mūsų kaltės ir nėra jūsų teisės pakeisti nuomonę), žr. 7.3 punktą.
 • „Homilo“ interjero dizaino paslaugų sutarties nutraukimas dėl to, ką padarėme ar ketiname daryti. Jei nutraukiate „Homilo“ interjero dizaino paslaugų sutartį, kiekvienu atveju dėl toliau a–d punktuose nurodytos priežasties, sutartis baigsis nedelsiant ir mes grąžinsime jums visą sumą už visas „Homilo“ interjero dizaino paslaugas, kurios nebuvo suteiktos ir jūs taip pat galite turėti teisę į kompensaciją. Priežastys yra šios:
  • Jums buvo pranešta apie būsimą „Homilo“ interjero dizaino paslaugų arba šių Pardavimo sąlygų pakeitimą, su kuriuo jūs nesutinkate;
  • Pranešėme apie klaidą jūsų užsakytos „Homilo“ interjero dizaino paslaugos kainoje ar aprašyme ir jūs nebenorite tęsti sutarties;
  • Yra rizika, kad „Homilo“ interjero dizaino paslaugų teikimas gali labai vėluoti dėl įvykių, kurių mes negalime kontroliuoti; arba
  • Jūs turite juridinę teisę nutraukti ‚Homilo“ interjero dizaino paslaugų sutartį dėl to, kad kažką padarėme neteisingai.
 • Kada neturite teisės pakeisti savo nuomonės dėl „Homilo“ interjero dizaino paslaugų: jūs neturite teisės persigalvoti dėl paslaugų, įskaitant „Homilo“ interjero dizaino paslaugas, kai jos yra įvykdytos, net jei atšaukimo terminas nėra pasibaigęs.

 • Per kokį laikotarpį galite pakeisti savo nuomonę? „Homilo“ interjero dizaino paslaugoms atšaukti turite 14 dienų nuo tos dienos, kai išsiunčiame jums el. laišką, patvirtindami, kad priimame jūsų užsakymą. Tačiau jei atitinkamas paslaugas esame įvykdę, Jūs negalite persigalvoti, net jei 14 dienų laikotarpis vis dar tęsiasi.

  Jei atšaukiate užsakymą mums pradėjus teikti paslaugas, turite sumokėti mums už suteiktas paslaugas iki to momento, kai pranešate, kad persigalvojote.

 • „Homilo“ interjero dizaino paslaugų sutarties nutraukimas, kai nėra mūsų kaltės, o jūs neturite teisės pakeisti savo nuomonės. Užsakius „Homilo“ interjero dizaino paslaugas, net jei nėra mūsų kaltės ir jūs neturite teisės persigalvoti, vis tiek galite nutraukti sutartį, kol ji neįvykdyta, tačiau jums gali tekti sumokėti mums kompensaciją.

„Homilo“ interjero dizaino paslaugų sutartis laikoma įvykdyta, kai užbaigiame „Homilo“ interjero dizaino paslaugų teikimą, pristatome Jums atitinkamą „Homilo Mood Board“ ir jūs esate sumokėję už paslaugas.

Jei norite nutraukti „Homilo“ interjero dizaino paslaugų sutartį, kol ji nėra įvykdyta, kai nėra mūsų kaltės ir jūs nepakeitėte nuomonės, susisiekite su mumis ir apie tai praneškite mums. Sutartis bus nutraukta nedelsiant ir mes grąžinsime visas jūsų sumokėtas sumas už nesuteiktas „Homilo“ interjero dizaino paslaugas, tačiau galime iš grąžinamos sumos išskaičiuoti (arba, jei nesumokėjote avanso, nuskaičiuoti mokestį) pagrįstą kompensaciją už išlaidas, kurias mes patirsime dėl jūsų sutarties nutraukimo.

8. Kaip nutraukti sutartį (įskaitant atvejį, kai pakeičiate savo nuomonę)

 1. Praneškite mums, kad norite nutraukti sutartį. Norėdami nutraukti sutartį su mumis dėl „Homilo“ interjero dizaino paslaugų, praneškite mums susisiekę su mumis el. paštu info@homilo.lt arba telefonu +370 665 17117. Nurodykite savo vardą, pavardę, namų adresą, informaciją apie užsakymą ir, jei įmanoma, savo telefono numerį ir el. pašto adresą.
 2. Kada padengsime grąžinimo išlaidas. „Homilo“ interjero dizaino paslaugų grąžinimo išlaidų nebus.
 3. Kaip mes jums grąžinsime pinigus. Mes grąžinsime Jums kainą, kurią sumokėjote tokiu būdu, kurį naudojote atsiskaitydami. Tačiau mes galime daryti išskaitymus iš kainos, kaip aprašyta toliau.
 4. Išskaitymai iš grąžinamų pinigų, jei naudojatės teise pakeisti savo nuomonę. Jei naudojatės savo teise persigalvoti dėl „Homilo” interjero dizaino paslaugų, mes galime atlikti išskaitymus iš grąžinamos sumos:
 5. suma už paslaugos teikimą už laikotarpį, kuriam ji buvo suteikta, baigiant tuo momentu, kai pranešėte, kad persigalvojote. Suma bus proporcinga tam, kas buvo pateikta, palyginti su visa sutarties kaina; ir/arba
 6. bet kokia nuolaida, kuri galėjo būti taikoma pradinei operacijai.
 7. Kada bus grąžinti pinigai. Mes kuo skubiau atliksime jūsų pinigų grąžinimą. Jei naudojatės savo teise persigalvoti, pinigai už „Homilo“ interjero dizaino paslaugas bus grąžinti per 14 dienų nuo tada, kai mums pranešite, kad persigalvojote.

9. Mūsų teisė nutraukti sutartį

 1. Mes galime nutraukti sutartį, jei jos nesilaikysite. Mes galime bet kada nutraukti „Homilo“ interjero dizaino paslaugų sutartį parašydami jums, jei:
  1. Jūs neatliekate mums mokėjimo suėjus terminui ir taip pat neatliekate mokėjimo per 14 dienų nuo jums išsiųsto priminimo, kad reikia sumokėti; arba
  1. Per pagrįstą laiką nuo to momento, kai to paprašėme, nepateikiate mums informacijos, kurios mums reikia, kad galėtume teikti „Homilo“ interjero dizaino paslaugas.

 2. Jūs turite sumokėti kompensaciją, jei nesilaikote savo „Homilo“ interjero dizaino paslaugų sutarties arba. Jei nutrauksime jūsų sutartį dėl „Homilo“ interjero dizaino paslaugų 9.1 punkte nurodytomis situacijomis, mes grąžinsime visus pinigus, kuriuos iš anksto sumokėjote už „Homilo“ interjero dizaino paslaugas, kurių mes nesuteikėme, tačiau galime atlikti atskaitymą arba taikyti pagrįstą kompensacijos mokestį už faktines išlaidas, kurias patirsime dėl to, kad jūs nesilaikėte sutarties.

 3. Mes galime atšaukti „Homilo“ interjero dizaino paslaugą. Galime jums parašyti, kad praneštume, kad nebeteiksime „Homilo“ interjero dizaino paslaugos. Apie „Homilo“ interjero dizaino paslaugos teikimo sustabdymą informuosime Jus ne vėliau kaip prieš 14 dienų ir grąžinsime visas Jūsų iš anksto sumokėtas sumas už „Homilo Mood Boards“ arba „Homilo“ interjero dizaino paslaugas, kurios nebus teikiamos.

10. Jei iškyla problema dėl „Homilo“ interjero dizaino paslaugų

 1. Kaip mums pranešti apie problemas. Jei turite klausimų ar nusiskundimų dėl „Homilo Mood Board“ arba „Homilo“ interjero dizaino paslaugų, susisiekite su mumis el. paštu info@homilo.lt arba telefonu +370 665 17117

 2. Jūsų įstatyminės teisės. Jokia šių Pardavimo sąlygų nuostata neturės įtakos jūsų įstatyminėms teisėms. Atsakomybė už „Homilo“ interjero dizaino paslaugas tenka „Homilo“, o tokiais atvejais galite kreiptis į mus, nes esame teisiškai įpareigoti teikti paslaugas, atitinkančias šias Pardavimo sąlygas.

 3. „Homilo“ interjero dizaino paslauga nebus laikoma su trūkumais arba neatitinkančia jūsų sutarties vien dėl to, kad ji jums nepatinka arba jūs nenorite kokio nors elemento ar rekomendacijos jūsų „Homilo“ interjero dizaino paslaugose arba „Homilo Mood Board“.

(B) PARDAVIMO SĄLYGOS (GAMINIAI)

1. Informacija apie mus

 1. Kas mes esame. Esame Homilo, UAB, Lietuvoje registruota įmonė, įmonės kodas 306152007, kurios buveinė yra Gedimino per 28-802 Vilnius
 2. Kaip su mumis susisiekti. Su mumis galite susisiekti paskambinę mūsų klientų aptarnavimo komandai +370 665 17117 arba parašę mums el. paštu info@homilo.lt
 • Kaip galime su jumis susisiekti. Jei turėsime su jumis susisiekti, tai padarysime telefonu arba parašydami jums el. pašto adresu arba pašto adresu, kurį mums nurodėte savo užsakyme.
  • „Rašymas“ apima el. laiškus. Kai šiose Pardavimo sąlygose vartojame žodžius „raštu“ arba „rašytinis“, tai apima el. laiškus.

2. Užsakymų pateikimas

 1. Jūsų sutartis gaminių įsigijimui. Kai spustelėsite nuorodą, kad įsigytumėte gaminį mūsų Svetainėje arba per Interaktyvias paslaugas, rasite dvi parinktis:

  1. Partnerių nuorodos: Galite būti nukreipti į atitinkamą Trečiosios šalies mažmenininko svetainę ir ten jūsų bus paprašyta įvesti savo užsakymo ir mokėjimo duomenis. Bet koks Gaminys, kurį užsakote tokiu būdu, šiose Pardavimo sąlygose vadinamas „Direct Click“ (tiesioginio paspaudimo) Gaminiu.

Įsigydami „Direct Click“ Gaminį, jūs sudarote sutartį su atitinkamu Trečiosios šalies mažmenininku tiesiogiai per svetainę, kuri nėra mūsų Svetainė, ir laikydamiesi to Trečiosios šalies mažmenininko sąlygų. Toliau užsakymo vykdyme mes nedalyvaujame, neprisiimame įsipareigojimų dėl šio užsakymo ir nesuteikiame jokių garantijų, nedarome atstovavimo pareiškimų ir nesilaikome įstatymų nustatytų sąlygų, susijusių „Direct Click“ Gaminių tinkamumu ir kokybe, tai jums garantuoja atitinkami Trečiųjų šalių mažmenininkai, o ne „Homilo“.

Kilus ginčui dėl bet kurio „Direct Click“ Gaminio kokybės ar naudojimo, galite kreiptis tik į atitinkamą Trečiosios šalies mažmenininką, o ne į „Homilo“. „Direct Click“ yra atitinkamų Trečiųjų šalių mažmenininkų Gaminiai su jiems priklausančiomis nuosavybės ir valdymo teisėmis. Dauguma šių Pardavimo sąlygų netaikomos „Direct Click“ Gaminių užsakymams; arba

 • Tiesioginis pirkimas iš „Homilo“: Galite įsigyti Gaminį tiesiogiai iš „Homilo“. Tokiu atveju jūs sudarote Gaminio pirkimo sutartį tiesiogiai su mumis, atsižvelgiant į šias Pardavimo sąlygas. Bet koks ginčas, susijęs su Gaminiais, bus sprendžiamas tarp jūsų ir „Homilo“. Taigi, kai Homilo

surenka pinigus, susijusius su Gaminiais, tai daro savo sąskaita.

 • Kiekvieną kartą perkant jums aiškiai nurodysime, ar perkate Gaminį ir (arba) „Direct Click“ Gaminį iš Trečiosios šalies mažmenininko, ar iš „Homilo“.

 • Kaip priimamas jūsų užsakymas. Gaminio (-ių) užsakymas bus priimtas, kai išsiųsime jums el. laišką su patvirtinimu, ir tada bus sudaryta sutartis. Jei perkate Gaminius tiesiogiai iš „Homilo“ (2.1b parinktis aukščiau), atsiųsime jums el. laišką, kuriame patvirtinsime jūsų užsakymą, o jų tiekimo sutartis bus sudaryta tarp jūsų ir mūsų.

 • Jei negalime priimti Jūsų užsakymo. Jei negalėsime priimti viso ar dalies jūsų užsakymo, informuosime apie tai raštu ir nemokėsite už atitinkamą (-us) Gaminį (-ius) (tačiau turėsite sumokėti už tą Gaminį, kuriam galime priimti jūsų užsakymą).

  Gali būti, kad negalėsime priimti viso ar dalies jūsų užsakymo, nes Gaminiu nebeprekiaujame, jo nėra sandėlyje, dėl netikėto mūsų išteklių limito, kurio negalėjome suplanuoti, nustatėme kainos ar aprašymo klaidą, arba dėl to, kad atitinkamas trečiosios šalies mažmenininkas ir (arba) trečiosios šalies tiekėjas (jei taikoma) negali laikytis jūsų nurodyto pristatymo termino.

3. Jūsų teisė atlikti pakeitimus

Jei norite pakeisti jūsų užsakytą Gaminį, susisiekite su mumis. Informuosime, jei pakeitimas bus įmanomas.

Jei įmanoma, mes jus informuosime apie visus Gaminio kainos, tiekimo laiko ar bet kokius kitus pasikeitimus, kurių prireiktų dėl jūsų prašomo pakeitimo ir paprašysime patvirtinti, ar norite, kad pakeitimas  būtų atliktas.

Jei negalime atlikti pakeitimo arba pakeitimo pasekmės jums yra nepriimtinos, galbūt norėsite nutraukti sutartį (žr. „Jūsų teisė nutraukti sutartį“).

4. Mūsų teisė atlikti pakeitimus

 1. Nedideli pakeitimai. Galime keisti Gaminius, kad būtų laikomasi atitinkamų įstatymų ir reglamentavimo reikalavimų arba kad įgyvendintume nedidelius techninius pakeitimus ir patobulinimus, pavyzdžiui, siekdami pašalinti saugumo grėsmę. Šie pakeitimai neturės įtakos jūsų naudojimuisi Gaminiu.

 2. Reikšmingesni pakeitimai. Be to, galime atlikti reikšmingesnius šių Pardavimo sąlygų ar Gaminių pakeitimus, taip pat pasiūlyti alternatyvius Gaminius, kai jūsų užsakytas Gaminys nepasiekiamas. Jei tai padarysime, apie tai Jus informuosime ir galėsite susisiekti su mumis dėl sutarties nutraukimo arba tam tikros prekės įsigijimo pagal sutartį prieš įsigaliojant pakeitimams ir susigrąžinti pinigus už visus apmokėtus, bet negautus Gaminius.

Jei pakeitimas susijęs su „Direct Click“ (tiesioginio paspaudimo) Gaminiais, įsigytais iš Trečiosios šalies mažmenininko per partnerio nuorodą (2.1a parinktys), turėtumėte susisiekti su atitinkamu Trečiosios šalies mažmenininku ir susitarti dėl sutarties su juo nutraukimo.

5. Gaminių pristatymas

 1. Pristatymo išlaidos. Pristatymo išlaidos bus tokios, kaip jums buvo nurodyta užsakymo metu. Jei Gaminius įsigijote tiesiogiai iš „Homilo“ (2.1b parinktis aukščiau), pristatymo išlaidos bus nurodytos Svetainėje arba Interaktyviose paslaugose, jei taikoma.

Atkreipkite dėmesį, kad pristatant tam tikrais pašto kodais gali būti taikomi papildomi pristatymo mokesčiai, tačiau apie bet kokius papildomus mokesčius informuosime prieš patvirtindami užsakymą.

 • Kada Gaminiai bus pristatomi: Jei Gaminius įsigijote tiesiogiai iš „Homilo“ (2.1b parinktis aukščiau), mes pristatysime jums Gaminius per trečiosios šalies pristatymo įmonę. Numatoma Gaminių pristatymo data bus nurodyta užsakymo metu el. paštu ir gali skirtis priklausomai nuo Gaminio.

 • Mes nesame atsakingi už vėlavimą, nepriklausantį nuo mūsų. Jei Gaminių tiekimas vėluoja dėl įvykio, kurio mes nekontroliuojame (įskaitant Trečiosios šalies mažmenininką ir (arba) Trečiosios šalies tiekėją), mes kuo greičiau susisieksime su jumis ir informuosime bei imsimės galimų veiksmų, kad sumažintume vėlavimo poveikį. Jei tai padarysime, mes nebūsime atsakingi už vėlavimus, atsiradusius dėl tokio įvykio, tačiau jei yra didelė vėlavimo rizika, galite susisiekti su mumis dėl sutarties nutraukimo. Jums bus grąžinti pinigai už visus tiesiogiai iš „Homilo“ užsakytus Gaminius (2.1b parinktis aukščiau), už kuriuos sumokėjote, bet jų negavote. Taip pat prašome susipažinti su atitinkamomis Trečiosios šalies mažmenininko sąlygomis, susijusiomis su pinigų grąžinimu už „Direct Click“ Gaminius.

 • Tiesiogiai iš „Homilo“ užsakytų Gaminių pristatymas, atsiėmimas ir nuosavybės teisės. Kalbant apie Gaminius, kuriuos užsisakėte tiesiogiai iš „Homilo“ (2.1b parinktis aukščiau):
  • Jei Gaminio pristatymo metu nesate namuose. Jei jūsų adresu nieko  neradome, o Gaminiai negali būti siunčiami per jūsų pašto dėžutę, susisieksime su jumis dėl pristatymo pakeitimų. Galime imti mokestį, atsiradusį dėl pakartotinio pristatymo išlaidų.
  • Jei norite atšaukti pristatymą. Praneškite mums likus ne mažiau kaip 48 valandoms iki jūsų pristatymo laiko, jei norite atšaukti su mumis sutartą pristatymą.
  • Jei nesusitarsite dėl naujo pristatymo laiko. Jei nesusitarsite dėl pristatymo iš naujo, mes susisieksime su jumis dėl tolesnių nurodymų ir galime taikyti mokestį už saugojimo ir kitas pristatymo išlaidas. Jei, nepaisant mūsų dedamų pastangų, negalėsime susisiekti su jumis arba iš naujo susitarti dėl pristatymo ar atsiėmimo, galime nutraukti sutartį ir bus taikoma 9.2 punkto nuostata.

 • Kada tampate atsakingas už Gaminius. Už Gaminį, užsakytą tiesiogiai iš „Homilo“ pagal aukščiau pateiktą 2.1b parinktį, būsite atsakingas nuo to momento, kai pristatysime Gaminį jūsų nurodytu adresu.

 • Kada Gaminiai tampa jūsų nuosavybe. Gaminys, užsakytas tiesiogiai iš „Homilo“ pagal 2.1b parinktį, priklausys jums, kai tik gausime visą apmokėjimą.
 • Kas atsitiks, jei nepateiksite mums reikiamos informacijos. Mums gali prireikti tam tikros informacijos iš jūsų, kad galėtume tiekti jums Gaminius – pavyzdžiui, jūsų matmenų ar pageidaujamo stiliaus. Jei taip, tai bus nurodyta Gaminių aprašyme mūsų Svetainėje. Jei pateikdami užsakymą nepateiksite mums šios informacijos, susisieksime su Jumis ir paprašysime jos. Jei nepateiksite mums šios informacijos per pagrįstą laiką nuo to momento, kai mes jos paprašėme, arba jei pateiksite mums neišsamią ar neteisingą informaciją, mes galime nutraukti sutartį (ir) prašyti sumokėti papildomą mokestį kaip kompensaciją už dėl to atsiradusį papildomą darbą.

Mes nebūsime atsakingi už Gaminių tiekimą ar jų dalies nepateikimą, jei tai įvyko dėl to, kad per pagrįstą laiką nuo mūsų prašymo nepateikėte mums reikalingos informacijos. Bus taikoma 9.2 punkto nuostata.

 • Priežastys, dėl kurių galime sustabdyti Gaminių tiekimą jums, jei juos užsisakėte tiesiogiai iš „Homilo“. Jei Gaminius įsigijote tiesiogiai iš „Homilo“ (2.1b parinktis aukščiau), mums gali tekti sustabdyti Gaminio tiekimą, jei reikia:
  • spręsti technines problemas arba atlikti nedidelius techninius pakeitimus;
  • atnaujinti Gaminį, kad jis atitiktų atitinkamų įstatymų ir reglamentavimo reikalavimų pakeitimų nuostatas;
  • atlikti Gaminio pakeitimus, kaip prašėte arba apie kuriuos mes jums pranešėme (žr. 4 punktą).
 • Jūsų teisės sustabdžius Gaminių tiekimą. Jei Gaminius įsigijote tiesiogiai iš „Homilo“ (2.1b parinktis aukščiau), mes iš anksto susisieksime su jumis ir pranešime, jei stabdysime Gaminio tiekimą. Skubiais atvejais susisieksime su jumis kiek įmanoma greičiau.

Galite susisiekti su mumis dėl Gaminio sutarties nutraukimo, jei ją sustabdysime, arba pranešime jums, kad ketiname stabdyti sutartį, kiekvienu ilgesnio nei 30 dienų laikotarpio atveju, ir mes grąžinsime visas sumas, kurias iš anksto sumokėjote už Gaminį.

6. Jūsų teisė nutraukti sutartį

 1. Jūsų teisės nutraukti sutartį dėl „Direct Click“ Gaminių, įsigytų iš Trečiosios šalies mažmenininko. Kai įsigyjate „Direct Click“ Gaminius iš Trečiųjų šalių mažmenininkų per „Homilo“ (2.1a parinktis aukščiau), jūsų sutartis dėl „Direct Click“ Gaminių sudaroma tarp jūsų ir atitinkamo Trečiosios šalies mažmenininko. Jei norite nutraukti sutartį dėl tokių „Direct Click“ Gaminių, turite susisiekti su Trečiosios šalies mažmenininku. Jūsų teisės, susijusios su sutarties nutraukimu, priklausys nuo jūsų sutarties su jais sąlygų.

 2. Jūs visada galite nutraukti su mumis sudarytą sutartį. Jei Gaminius įsigijote tiesiogiai iš „Homilo“ (2.1b parinktis aukščiau), jūsų teisės priklausys nuo to, ką nusipirkote, ar yra mūsų veiklos trūkumų ir kada nuspręsite nutraukti sutartį:
  1. Jei tai, ką nusipirkote, yra su trūkumais arba neteisingai aprašyta, galite turėti juridinę teisę nutraukti Gaminių sutartį (arba gauti pakaitinius Gaminius arba atgauti dalį ar visus savo pinigus); žr. 9 punktą;
  1. Jei norite nutraukti Gaminių sutartį dėl to, ką mes padarėme arba pasakėme, kad ketiname padaryti, žr. 6.3 punktą;
  1. Jei pakeitėte savo nuomonę dėl Gaminių. Galbūt galėsite susigrąžinti pinigus, jei esate apsisprendimo laikotarpyje, tačiau gali būti taikomi atskaitymai; žr. 6.4 punktą;
  1. Visais kitais atvejais (jei nėra mūsų kaltės ir nėra jūsų teisės pakeisti nuomonę), žr. 6.7 punktą.
 • Gaminių sutarties nutraukimas dėl to, ką padarėme ar ketiname daryti. Jei nutraukiate sutartį dėl Gaminių, įsigytų tiesiogiai iš „Homilo“ (2.1b parinktis aukščiau) dėl toliau a–d punktuose nurodytos priežasties, sutartis baigsis nedelsiant ir mes grąžinsime jums visą sumą už visus Gaminius, kurie nebuvo pristatyti ir Jūs taip pat galite turėti teisę į kompensaciją. Priežastys yra šios:
 • pranešėme jums apie būsimą Gaminių ar šių Pardavimo sąlygų pakeitimą, su kuriuo jūs nesutinkate; žr. 4.2 punktą
 • pranešėme jums apie jūsų užsakytų Gaminių kainos ar aprašymo klaidą ir jūs nebenorite tęsti sutarties;
 • yra rizika, kad Gaminių tiekimas gali būti labai vėluoti dėl įvykių, kurių mes nekontroliuojame; arba
 • jūs turite juridinę teisę nutraukti Gaminių sutartį dėl to, kad mes kažką padarėme neteisingai.
 • Naudojimasis teise pakeisti savo nuomonę (2013 m. Vartotojų sutarčių reglamentas). Daugumos internetu pirktų prekių atveju turite juridinę teisę per 14 dienų persigalvoti ir susigrąžinti pinigus. Šios teisės pagal 2013 m. Vartotojų sutarčių reglamentą gali būti taikomos jūsų su mumis sudarytai Gaminių, perkamų tiesiogiai iš mūsų pagal 2.1b parinktį, sutarčiai ir yra išsamiau paaiškintos šiose Pardavimo sąlygose.

Norėdami sužinoti savo teisę pakeisti savo nuomonę dėl „Direct Click“ Gaminių, įsigytų iš Trečiųjų šalių mažmenininkų pagal anksčiau pateiktą 2.1a parinktį, žr. atitinkamas Trečiosios šalies mažmenininko pardavimo sąlygas.

 • Kada jūs neturite teisės pakeisti savo nuomonės:
  • Kalbant apie Gaminius, įsigytus tiesiogiai iš mūsų pagal aukščiau pateiktą 2.1b parinktį: Jūs negalite turėti teisės pakeisti savo nuomonės dėl Gaminių, pagamintų pagal jūsų specifikacijas arba aiškiai suasmenintų. Susisiekite su mumis dėl informacijos apie tai, ar turite teisę pakeisti savo nuomonę dėl jūsų konkretaus užsakymo.
  • Kalbant apie „Direct Click“ Gaminius, įsigytus iš trečiųjų šalių mažmenininkų pagal 2.1a parinktį: jūsų teises apsigalvoti „Direct Click“ Gaminių atžvilgiu reglamentuoja jūsų sutartis su atitinkamu trečiosios šalies mažmenininku. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. tos Trečiosios šalies mažmenininko grąžinimo politiką.
 • Per kiek laiko galiu pakeisti savo nuomonę? Kiek laiko turite, priklauso nuo to, ką užsisakėte ir koks yra pristatymas. 
  • Gaminiams, įsigytiems tiesiogiai iš mūsų pagal 2.1b parinktį: jūs turite 14 dienų nuo tos dienos, kai jūs (arba jūsų paskirtas asmuo) gavote Gaminius. Jei jūsų Gaminių užsakymas yra padalintas į kelis pristatymus per skirtingas dienas, kiekvieną pristatytą Gaminį traktuosime kaip atskirą užsakymą ir savo nuomonės pakeitimui jūs turėsite 14 dienų nuo tos dienos, kai jūs (arba jūsų paskirtas asmuo) gavote kiekvieną Gaminį.

   Jei iš mūsų užsakytą (-us) Gaminį (-ius) galima įsigyti iš Trečiosios šalies mažmenininko, kuris siūlo ilgesnį atšaukimo laikotarpį, per kurį galite persigalvoti, paprašius ir savo nuožiūra paisysime trečiosios šalies mažmenininko atšaukimo laikotarpio, jei:
   • Trečiosios šalies mažmenininkas yra trečioji šalis, kurios Gaminiai arba „Direct Click“ Gaminiai yra parduodami „Homilo“ elektroninėje parduotuvėje;
   • Trečiosios šalies mažmenininko atšaukimo laikotarpis yra viešai prieinamas ir prieinamas visiems klientams; ir
   • jūs susisiekiate su mumis ir paprašote ilgesnio atšaukimo laikotarpio ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai jūs (arba jūsų paskirtas asmuo) gavote Gaminį (-ius).

    Susisiekite su mumis el. paštu info@homilo.lt arba paskambinkite mums telefonu +370 665 17117 kuo greičiau, kad galėtume padėti jums tai išspręsti.
  • „Direct Click“ Gaminiai, įsigyti iš trečiosios šalies mažmenininko pagal 2.1a parinktis aukščiau: žr. atitinkamą trečiosios šalies mažmenininko grąžinimo politiką.

 • Sutarties dėl iš mūsų įsigytų Gaminių nutraukimas, kai nėra mūsų kaltės, o jūs neturite teisės pakeisti savo nuomonės. Sutartis dėl Gaminių, įsigytų tiesiogiai iš mūsų pagal aukščiau pateiktą 2.1b parinktį, net jei nėra mūsų kaltės ir jūs neturite teisės persigalvoti, vis tiek galite nutraukti, kol sutartis yra neįvykdyta, tačiau jums gali tekti sumokėti mums kompensaciją.

Sutartis dėl Gaminių, užsakytų tiesiogiai iš mūsų pagal 2.1b parinktį, sudaroma, kai Gaminys pristatomas ir apmokėtas. Jei norite nutraukti sutartį dėl Gaminių, užsakytų tiesiogiai iš mūsų pagal aukščiau pateiktą 2.1b parinktį, kol ji neįvykdyta, kai nėra mūsų kaltės ir jūs nepakeitėte savo nuomonės, tiesiog susisiekite su mumis ir praneškite mums. Sutartis bus nutraukta nedelsiant ir mes grąžinsime visas jūsų sumokėtas sumas už nepristatytus Gaminius, tačiau galime iš grąžinamos sumos išskaičiuoti (arba, jei nesumokėjote avanso, nuskaičiuoti mokestį) pagrįstą kompensaciją už išlaidas, kurias mes patirsime dėl jūsų sutarties nutraukimo.

7. Kaip nutraukti sutartį (įskaitant atvejį, kai pakeičiate savo nuomonę)

 1. Praneškite mums, kad norite nutraukti sutartį. Norėdami nutraukti sutartį su mumis dėl Gaminių pirkimo, praneškite mums atlikdami vieną iš šių veiksmų:
  1. Telefonu arba el.paštu. Susisiekite su mumis telefonu +370 665 17117 arba el. paštu order@homilo.t Nurodykite savo vardą, pavardę, namų adresą, užsakymo duomenis ir, jei įmanoma, savo telefono numerį ir el. pašto adresą.
  1. Internetu. Susisiekite su mumis naudodami mūsų pokalbių funkciją Svetainėje arba atsiųskite mums el. laišką adresu info@homilo.lt


Jei jūsų sutartis sudaryta su Trečiosios šalies mažmenininku, norėdami nutraukti sutartį, turėsite tiesiogiai susisiekti su trečiosios šalies mažmenininku.

 • Gaminių grąžinimas, kad būtų grąžinti pinigai pakeitus savo nuomonę ar kitaip nutraukus sutartį.
  • Kai įsigijote „Direct Click“ Gaminius iš Trečiosios šalies mažmenininko pagal anksčiau pateiktą 2.1a parinktį: jei dėl kokios nors priežasties nutraukiate sutartį su atitinkamu Trečiosios šalies mažmenininku, turite susisiekti su atitinkamu Trečiosios šalies mažmenininku. Norėdami grąžinti Gaminius, turite laikytis tos Trečiosios šalies mažmenininko grąžinimo procedūrų; arba
  • Kai įsigijote Gaminius tiesiogiai iš mūsų pagal aukščiau pateiktą 2.1b parinktį: jei dėl kokios nors priežasties nutraukiate sutartį po to, kai gavote Gaminius, turite grąžinti mums Gaminius originalioje pakuotėje, nepanaudotus ir galimo pakartotinio pardavimo būklėje. Įsitikinkite, kad Gaminys (-iai), kurį (-iuos) grąžinate, yra tinkamai supakuotas (-i), kad jis (jie) nebūtų sugadintas (-i) transportuojant. Gaminius turite išsiųsti mums atgal Jūsų užsakyme nurodytu adresu arba (jei jie netinkami siuntimui) leisti mums juos pasiimti iš jūsų. Norėdami susitarti dėl grąžinimo ir pinigų grąžinimo, atsiųskite mums el. laišką adresu info@homilo.lt Jei naudojatės savo teise persigalvoti, turite išsiųsti Gaminius, kaip nurodyta, per 14 dienų nuo pranešimo, kad norite nutraukti sutartį.
 • Gaminių grąžinimas, kai norite juos pakeisti. Jei norite susitarti dėl keitimo, parašykite mums el. laišką adresu info@homilo.lt kad galėtume jums padėti.

 • Kada padengsime grąžinimo išlaidas. Gaminių, užsakytų iš Trečiosios šalies mažmenininko pagal 2.1a parinktį, atžvilgiu taikomos išlaidos bus nurodytos atitinkamoje Trečiosios šalies mažmenininko sutartyje su jumis.

  Kalbant apie Gaminius, užsakytus tiesiogiai iš mūsų pagal 2.1b parinktį, mes apmokėsime grąžinimo išlaidas, jei: (i) Gaminiai yra su trūkumais arba netinkamai aprašyti; arba (ii) nutraukiate sutartį, nes pranešėme apie būsimą Gaminio ar šių sąlygų pakeitimą, klaidą kainodaroje ar aprašyme, pristatymo vėlavimą dėl įvykių, kurių mes negalime kontroliuoti, arba dėl to, kad turite juridinę teisę tai padaryti dėl mūsų netinkamų veiksmų.

Visomis kitomis aplinkybėmis (įskaitant tuos atvejus, kai naudojatės teise persigalvoti) turite apmokėti grąžinimo išlaidas. Norėdami gauti daugiau informacijos apie dabartinius grąžinimo ir pristatymo mokesčius, rašykite mums adresu info@homilo.lt

 • Mokestis už pasiėmimą. Jei esate atsakingas už Gaminio, užsakyto iš mūsų pagal aukščiau pateiktą 2.1b parinktį, grąžinimo išlaidas ir mes atsiimame Gaminį iš jūsų, imsime mokestį už faktines mūsų pasiėmimo išlaidas. Dėl pasiėmimo išlaidų rašykite mums adresu info@homilo.lt

 • Kaip mes jums grąžinsime pinigus. Grąžinsime jums sumokėtą kainą, įskaitant visas pristatymo išlaidas, tuo būdu, kurį naudojote apmokėdami. Tačiau mes galime atlikti išskaitymus iš kainos, kaip aprašyta toliau.
  • Išskaitymai iš grąžinamų pinigų, jei naudojatės teise pakeisti savo nuomonę. Jei pakeitėte savo nuomonę:
   • Mes galime sumažinti jums grąžinamą sumą: (1) už bet kokį Gaminio vertės sumažėjimą, jei tai įvyko dėl to, kad elgėtės su juo taip, kaip nebūtų leidžiama parduotuvėje. Jei grąžinsime jums sumokėtą kainą prieš apžiūrint Gaminį ir vėliau sužinosime, kad su juo elgėtės nepriimtinai, turėsite sumokėti mums atitinkamą sumą; (2) kai Gaminiai buvo grąžinti ne originalioje pakuotėje, ne pakartotinai parduotinos būklės, panaudoti ar su pažeistomis etiketėmis; arba (3) atsižvelgiant į nuolaidą, kuri galėjo būti pritaikyta pradinei operacijai.
   • Didžiausia kompensacija už pristatymo išlaidas bus pristatymo kaina pigiausiu siūlomu pristatymo būdu.

 • Kada jums bus grąžinami pinigai. Mes kuo greičiau grąžinsime jums priklausančias lėšas. Jei naudojatės savo teise persigalvoti, tuomet:
  • Pinigus už „Direct Click“ Gaminį, užsakytą iš Trečiosios šalies mažmenininko per partnerio nuorodą pagal anksčiau pateiktą 2.1a parinktį, grąžins Trečiosios šalies mažmenininkas pagal jūsų sutarties su tuo Trečiosios šalies mažmenininku sąlygas.
  •  Pinigai už Gaminius, užsakytus tiesiogiai iš „Homilo“ (pagal 2.1b parinktį), bus grąžinti kaip įmanoma greičiau ir bet kuriuo atveju ne vėliau: (i) per 14 dienų nuo tos dienos, kai buvo gautas Gaminys jo originalioje būklėje mūsų Trečiosios šalies mažmenininko sandėlyje (arba tokiu adresu, kuriuo galime nurodyti) arba anksčiau, jei pateikiate mums įrodymus tą dieną, kai išsiuntėte Gaminį atitinkamu adresu; arba (ii) per 14 dienų nuo tos dienos, kai informavote mus apie savo sprendimą grąžinti Gaminį (-ius), kai mes pasiūlėme pasiimti Gaminius iš jūsų.

   Jei grąžinamas Gaminys yra ne originalios būklės arba buvo sugadintas, mes galime išskaičiuoti atitinkamą sumą iš jums grąžinamos sumos, atsižvelgiant į Gaminio vertės sumažėjimą. Informaciją apie Gaminio grąžinimą rasite 7.2 ir 7.3 punktuose.

8. Mūsų teisė nutraukti sutartį

1.    Mes galime nutraukti sutartį, jei jos nesilaikysite. Mes galime bet kada nutraukti sutartį dėl Gaminių, užsakytų tiesiogiai iš „Homilo“ (2.1b parinktis aukščiau), parašydami jums, jei:

 1. Jūs neatliekate mums mokėjimo suėjus terminui ir taip pat neatliekate mokėjimo per 14 dienų nuo jums išsiųsto priminimo, kad reikia sumokėti; arba
  1. kai taikoma, per pagrįstą laiką neleidžiate mums pristatyti jums Gaminių arba neatsiimate jų iš mūsų.

Trečiųjų šalių mažmenininkų teisės nutraukti sutartį su jumis dėl Gaminių, kuriuos iš jų užsakėte pagal anksčiau pateiktą 2.1a parinktį, yra nustatytos toje sutartyje.

 • Turite mums sumokėti kompensaciją, jei nesilaikote savo sutarties dėl Gaminių, užsakytų tiesiogiai iš „Homilo“ (2.1b parinktis aukščiau). Jei nutrauksime jūsų sutartį dėl Gaminių, užsakytų tiesiogiai iš „Homilo“ (2.1b parinktis aukščiau) 8.1 punkte nurodytomis situacijomis, grąžinsime visus pinigus, kuriuos iš anksto sumokėjote už Gaminius, kurių nepristatėme, tačiau galime atlikti išskaitymą arba taikyti mokestį kaip kompensaciją už faktines išlaidas, kurias patirsime dėl to, kad nesilaikėte sutarties.

Trečiųjų šalių mažmenininkų teisės taikyti jums kompensacijos mokestį pagal sutartį su jumis už Gaminius yra tokios, kaip nurodyta toje sutartyje.

 • Galime atsiimti Gaminį. Galime jums parašyti, kad praneštume, jog Gaminio nebetieksime. Apie Gaminio tiekimo sustabdymą jus informuosime ne vėliau kaip prieš 14 dienų ir grąžinsime visas jūsų iš anksto sumokėtas sumas už nepristatytas prekes.

9. Jei kyla problemų dėl Gaminio

 1. Kaip mums pranešti apie problemas. Jei turite klausimų ar nusiskundimų dėl Gaminio, susisiekite su mumis pirmiausia adresu info@homilo.lt Prireikus galime nukreipti jus į atitinkamą Trečiosios šalies mažmenininką.

 2. Jūsų įstatyminės teisės. Jokia šių Pardavimo sąlygų nuostata neturės įtakos jūsų juridinėms teisėms. Bet kokius įsipareigojimus, pareiškimus, garantijas ar įstatymų nustatytas sąlygas, susijusias su „Direct Click“ Gaminių, užsakytų iš Trečiųjų šalių mažmenininkų pagal anksčiau pateiktą 2.1a parinktį, tinkamumu ir kokybe jums suteikia atitinkami Trečiųjų šalių mažmenininkai, o ne „Homilo“. Iškilus ginčui dėl tokių „Direct Click“ Gaminių kokybės ar naudojimo, galite kreiptis į atitinkamą Trečiosios šalies mažmenininką.

Tačiau atsakomybė už Gaminius, užsakytus tiesiogiai iš „Homilo“ pagal aukščiau pateiktą 2.1b parinktį, tenka „Homilo“, o tokiais atvejais galite kreiptis į mus, nes mes esame teisiškai įpareigoti tiekti Gaminius ir paslaugas, atitinkančius šias Pardavimo sąlygas.

 • Jūsų įsipareigojimas grąžinti Gaminius, kurių atsisakėte. Jei norite pasinaudoti savo įstatyminėmis teisėmis atsisakyti:
  • „Direct Click“ Gaminių, užsakytų iš Trečiosios šalies mažmenininko pagal anksčiau pateiktą 2.1a parinktį, nes jie yra su trūkumais, šias teises reglamentuoja jūsų sutarties su atitinkamu Trečiosios šalies mažmenininku sąlygos. Turite laikytis Trečiosios šalies mažmenininko grąžinimo procedūrų, nustatytų toje sutartyje.
  • Gaminius, užsakytus tiesiogiai iš mūsų pagal aukščiau pateiktą 2.1b parinktį, nes jie yra su trūkumais, tuomet turite arba išsiųsti Gaminius mums atgal adresu, nurodytu mūsų pateiktose grąžinimo instrukcijose, arba leisti mums juos pasiimti iš jūsų. Norėdami susitarti dėl grąžinimo, keitimo ar pasiėmimo, parašykite mums el. laišką adresu info@homilo.lt Pasistenkite pranešti mums apie bet kokį iš mūsų užsakyto Gaminio sugadinimą ar trūkumą per 48 valandas nuo gavimo, kad galėtume kuo greičiau išnagrinėti situaciją.

Jei nesate tikri, kurį adresą naudoti prekių grąžinimui, arba turite klausimų dėl grąžinimo, susisiekite su mumis adresu info@homilo.lt kad galėtume jums padėti.