Užsisakykite nemokamą 30 minučių konsultaciją

Privatumo politika

Pavadinimas: Privatumo politika | „Homilo“ – interjero dizaino paslaugos internetu

Meta aprašymas: Jūsų asmens duomenų privatumas „Homilo“ yra labai svarbus. Susipažinę su mūsų privatumo politika, sužinosite, kaip renkame, tvarkome, saugome ir naudojame jūsų duomenis.

Privatumo politika

Paskutinis naujinimas: 2023 m. gegužės 8 d.

Šioje privatumo politikoje aprašoma Mūsų politika ir tvarka, susijusios su Jūsų duomenų rinkimu, naudojimu ir atskleidimu, Jums naudojantis Paslauga.

Mes naudojame Jūsų asmens duomenis teikdami ir tobulindami Paslaugą. Naudodamiesi Paslauga, Jūs sutinkate, kad duomenys būtų renkami ir naudojami pagal šią Privatumo politiką.

Sąvokų aiškinimas ir apibrėžtys

Sąvokų aiškinimas

Žodžiai, kurių pradinė raidė rašoma didžiąja raide, turi reikšmes, apibrėžtas toliau nurodytomis sąlygomis. Toliau pateiktos sąvokos turi tą pačią reikšmę, neatsižvelgiant į tai, ar jos vartojamos vienaskaita, ar daugiskaita.

Apibrėžtys

Šios Privatumo politikos tikslais:

 • Paskyra – tai unikali paskyra, sukurta Jums, kad turėtumėte prieigą prie mūsų Paslaugos ar mūsų Paslaugos dalių.
 • Įmonė (šioje Sutartyje vadinama Bendrovė, Mes, Mus arba Mūsų) nurodo UAB „Homilo“

  Pagal BDAR Įmonė yra duomenų valdytojas.
 • Šalis – Lietuva.
 • Slapukai – tai nedideli failai, kuriuos į Jūsų kompiuterį, mobilųjį įrenginį ar bet kurį kitą įrenginį patalpina interneto svetainė ir kuriuose, be kita ko, pateikiama informacija apie Jūsų naršymo toje interneto svetainėje istoriją.
 • Duomenų valdytojas pagal BDAR (Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą) reiškia Įmonę kaip juridinį asmenį, kuris vienas arba kartu su kitais nustato Asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.
 • Įrenginys – tai bet koks įrenginys, kuriuo galima naudotis Paslauga, pvz., kompiuteris, mobilusis telefonas ar skaitmeninė planšetė.
 • Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, susijusi su identifikuotu ar identifikuojamu asmeniu.

  BDAR tikslais asmens duomenys – tai bet kokia su Jumis susijusi informacija, pvz., vardas ir pavardė, asmens kodas, buvimo vietos duomenys, internetinis identifikatorius, pvz., el. pašto adresas, arba vienas ar keli tapatybę apibūdinantys veiksniai.
 • Paslauga reiškia Svetainę.
 • Paslaugų teikėjas nurodo bet kurį fizinį ar juridinį asmenį, kuris tvarko duomenis Įmonės vardu. Tai nurodo trečiųjų šalių įmones ar asmenis, kuriuos samdo Įmonė, siekdama palengvinti Paslaugos teikimą, teikti Paslaugas Įmonės vardu, atlikti su Paslauga susijusias paslaugas ar padėti Įmonei analizuoti, kaip yra naudojama Paslauga. GDPR tikslu Paslaugų teikėjai laikomi Duomenų tvarkytojais.
 • Naudojimo duomenys – tai automatiškai renkami duomenys, gauti naudojantis Paslauga arba iš pačios Paslaugos infrastruktūros (pvz., apsilankymo puslapyje trukmė).
 • Svetainė nurodo „Homilo“, prie kurios galima prisijungti spustelėjus: www.homilo.lt.
 • Jūs – tai fizinis asmuo, kuris jungiasi prie Paslaugos arba ja naudojasi, arba įmonė ar kitas juridinis asmuo, kurio vardu toks asmuo jungiasi prie Paslaugos arba ja naudojasi.

  Pagal GDPR (Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą) Jūs galite būti vadinamas Duomenų subjektu arba Naudotoju, nes esate asmuo, kuris naudojasi paslauga.

Jūsų Asmens duomenų rinkimas ir naudojimas

Renkamų duomenų tipai

Asmens duomenys

Jums naudojantis Mūsų paslauga, Mes galime paprašyti Jūsų pateikti Mums tam tikrą Jus asmeniškai identifikuojančią informaciją, kuri gali būti naudojama norint susisiekti su Jumis ar Jus identifikuoti. Asmeniškai identifikuojamoji informacija gali apimti, bet neapsiriboti toliau nurodyta informacija:

 • el. pašto adresas;
 • vardas ir pavardė;
 • telefono numeris;
 • adresas, valstija, provincija, pašto kodas, miestas;
 • naudojimo duomenys.

Naudojimo duomenys

Naudojimo duomenys renkami automatiškai, naudojantis Paslauga.

Naudojimo duomenys gali apimti tokią informaciją kaip Jūsų įrenginio interneto protokolo adresas (IP adresas), naršyklės tipas, naršyklės versija, Jūsų lankomi mūsų teikiamos Paslaugos puslapiai, tuose puslapiuose praleistas laikas, unikalūs įrenginio identifikatoriai ir kiti diagnostiniai duomenys.

Jums prisijungus prie Paslaugos mobiliuoju įrenginiu, Mes galime automatiškai rinkti tam tikrą informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, Jūsų naudojamo mobiliojo įrenginio tipą, Jūsų mobiliojo įrenginio unikalų ID, Jūsų mobiliojo įrenginio IP adresą, Jūsų mobiliąją operacinę sistemą, Jūsų naudojamos mobiliosios interneto naršyklės tipą, unikalius įrenginio identifikatorius ir kitus diagnostinius duomenis.

Mes taip pat galime rinkti informaciją, kurią Jūsų naršyklė siunčia Jums lankantis mūsų Paslaugoje arba prisijungus prie Paslaugos naudojantis mobiliuoju įrenginiu.

Sekimo technologijos ir slapukai

Mes naudojame Slapukus ir panašias sekimo technologijas, norėdami stebėti Mūsų teikiamų Paslaugų veiklą ir saugoti tam tikrą informaciją. Sekimo technologijos yra švyturėliai, žymos ir scenarijai, skirti informacijai rinkti ir sekti bei mūsų teikiamai Paslaugai tobulinti ir analizuoti. Mūsų naudojamos technologijos gali būti:

 • Slapukai arba naršyklės slapukai. Galite nurodyti savo naršyklei atsisakyti visų Slapukų arba nustatyti, kada gali būti siunčiamas Slapukas. Tačiau, jei nepatvirtinsite Slapukų, negalėsite naudotis kai kuriomis mūsų Paslaugos dalimis. Mūsų Paslauga gali naudoti slapukus, išskyrus atvejus, kai nustatote savo naršyklės nustatymus taip, kad ji neleistų naudoti Slapukų.
 • Žiniatinklio švyturėliai. Tam tikruose mūsų Paslaugos skiltyse ir el. laiškuose gali būti mažų elektroninių failų, vadinamų žiniatinklio švyturėliais (taip pat GIF failų (angl. clear gif), pikselių žymų ir vieno pikselio GIF failų), kurie leidžia Įmonei, pavyzdžiui, skaičiuoti naudotojus, kurie apsilankė tuose puslapiuose arba atidarė el. laišką, ir vykdyti kitą susijusią svetainės statistiką (pavyzdžiui, registruoti tam tikros skilties populiarumą, tikrinti sistemos ir serverio integralumą).

Slapukai gali būti „nuolatiniai” arba „sesijos”. Nuolatiniai Slapukai lieka Jūsų asmeniniame kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje Jums atsijungus, o sesijos Slapukai ištrinami uždarius interneto naršyklę.

Toliau nurodytais tikslais naudojame ir Sesijos, ir Nuolatinius slapukus:

 • Būtinieji / esminiai slapukai

  Tipas: sesijos slapukai

  Administruojame: Mes

  Tikslas: šie Slapukai yra būtini, kad galėtumėte naudotis Svetainėje teikiamomis paslaugomis ir naudotis kai kuriomis jos funkcijomis. Jie padeda autentifikuoti naudotojus ir užkirsti kelią nesąžiningam naudotojų paskyrų naudojimui. Be šių Slapukų negalime teikti Jūsų prašomų paslaugų ir Mes naudojame šiuos Slapukus tik tam, kad suteiktume Jums šias paslaugas.
 • Slapukų politika / Slapukų patvirtinimo pranešimas

  Tipas: Nuolatiniai slapukai

  Administruojame: Mes

  Tikslas: šie Slapukai nustato, ar naudotojai sutiko su Slapukų naudojimu svetainėje.
 • Funkciniai slapukai

  Tipas: Nuolatiniai slapukai

  Administruojame: Mes

  Tikslas: šie Slapukai mums leidžia įsiminti Jūsų pasirinkimus Jums naudojantis Svetaine, pvz., įsiminti prisijungimo duomenis ar pasirinkti kalbą. Šių Slapukų tikslas – suteikti Jums daugiau asmeninės patirties ir išvengti pakartotinio savo nustatymų įvedimo kiekvieną kartą pradedant naudotis Svetaine.
 • Stebėjimo ir našumo Slapukai

  Tipas: Nuolatiniai slapukai

  Administruoja: Trečiosios šalys

  Paskirtis: šie Slapukai naudojami informacijai apie Svetainės lankytojų srautą ir tai, kaip naudotojai naudojasi Svetaine, sekti. Šiais Slapukais surinkta informacija gali tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti Jus kaip individualų lankytoją. Taip yra todėl, kad surinkta informacija paprastai susiejama su pseudoniminiu identifikatoriumi, susijusiu su įrenginiu, kurį naudojate prieigai prie Svetainės. Šiuos Slapukus taip pat galime naudoti naujiems Svetainės puslapiams, funkcijoms ar ypatybėms išbandyti, kad sužinotume, kaip į jas reaguoja mūsų naudotojai.

Jūsų Asmens duomenų naudojimas

Įmonė gali naudoti Asmens duomenis šiais tikslais:

 • Teikti ir prižiūrėti mūsų Paslaugą, tame tarpe stebėti, kaip naudojama mūsų Paslauga.
 • Jūsų Paskyrai tvarkyti: tvarkyti Jūsų, kaip Paslaugos naudotojo, registraciją. Jūsų pateikti Asmens duomenys gali suteikti Jums prieigą prie skirtingų Paslaugos funkcijų, kuriomis galite naudotis kaip registruotas naudotojas.
 • Sutarčiai vykdyti: produktų, daiktų ar paslaugų, kuriuos įsigijote, pirkimo sutarties ar bet kokios kitos sutarties su mumis, sudarytos naudojantis Paslauga, parengimas, reikalavimų laikymasis ir vykdymas.
 • Susisiekti su Jumis: susisiekti su Jumis el. paštu, telefono skambučiais, SMS žinutėmis ar kitomis lygiavertėmis elektroninio ryšio formomis dėl naujinimų ar informacinių pranešimų, susijusių su funkcijomis, produktais ar užsakytomis paslaugomis, įskaitant saugos naujinimus, kai tai būtina ar pagrįsta jų įgyvendinimui.
 • Teikti Jums naujienas, specialius pasiūlymus ir bendrąją informaciją apie kitas mūsų siūlomas prekes, paslaugas ir įvykius, panašius į tuos, kuriuos jau įsigijote arba apie kuriuos teiravotės, išskyrus atvejus, kai pasirinkote tokios informacijos negauti.
 • Jūsų užklausoms tvarkyti: dalyvauti ir tvarkyti Jūsų užklausas mums.
 • Verslui perduoti: galime naudoti Jūsų informaciją, kad įvertintume arba atliktume susijungimą, perdavimą, restruktūrizavimą, reorganizavimą, likvidavimą ar kitokį dalies arba viso Mūsų turto pardavimą ar perdavimą, nesvarbu, ar tai būtų veikiantis koncernas, ar bankroto, likvidavimo arba panašios procedūros dalis, kai tarp perduodamo turto yra Mūsų turimi Asmens duomenys apie Mūsų Paslaugų naudotojus.
 • Kitais tikslais: Jūsų informaciją galime naudoti kitais tikslais, pavyzdžiui, duomenų analizei, naudojimo tendencijoms, reklaminių akcijų veiksmingumui nustatyti, mūsų Paslaugai, rinkodarai ir jūsų patirčiai vertinti bei tobulinti.

Jūsų asmens informacija galime dalytis toliau nurodytais atvejais:

 • Su paslaugų teikėjais: Jūsų asmens informacija galime dalytis su Paslaugų teikėjais, kad galėtume stebėti ir analizuoti naudojimąsi mūsų Paslauga, apdoroti mokėjimus, susisiekti su Jumis.
 • Verslui perduoti: galime dalytis Jūsų asmens informacija arba ją perduoti ryšium su bet kokiu susijungimu, Įmonės turto pardavimu, finansavimu arba kitos Įmonės viso ar dalies Mūsų verslo įsigijimu, arba vykstant deryboms dėl tokio susijungimo, Įmonės turto pardavimo, finansavimo ar įsigijimo.
 • Su partneriais: galime dalytis Jūsų informacija su Savo filialais ir tokiu atveju reikalausime, kad šie filialai laikytųsi šios privatumo politikos nuostatų. Filialai apima Mūsų patronuojančiąją įmonę ir bet kurias kitas dukterines įmones, bendrųjų įmonių partnerius ar kitas įmones, kurias Mes kontroliuojame arba kurios yra bendrai su Mumis kontroliuojamos.
 • Su verslo partneriais: Jūsų informacija galime dalytis su Savo verslo partneriais, kad pasiūlytume Jums tam tikrus produktus, paslaugas ar akcijas.
 • Su kitais naudotojais: kai dalijatės asmens informacija arba bendraujate viešosiose vietose su kitais naudotojais, tokią informaciją gali matyti visi naudotojai ir ji gali būti viešai platinama išorėje.
 • Su Jūsų sutikimu: gavę jūsų sutikimą galime atskleisti Jūsų asmens informaciją bet kokiu kitu tikslu.

Jūsų Asmens duomenų saugojimas

Įmonė saugos Jūsų Asmens duomenis tik tiek laiko, kiek būtina šioje Privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti. Jūsų Asmens duomenis saugosime ir naudosime tiek, kiek tai būtina mūsų teisiniams įsipareigojimams vykdyti, ginčams spręsti ir mūsų teisiniams susitarimams bei politikoms įgyvendinti.

Įmonė taip pat saugos Naudojimo duomenis vidaus analizės tikslais. Naudojimo duomenys paprastai saugomi trumpesnį laiką, išskyrus atvejus, kai šie duomenys naudojami siekiant sustiprinti mūsų Paslaugos saugumą ar pagerinti jos funkcionalumą arba kai esame teisiškai įpareigoti saugoti šiuos duomenis ilgesnį laiką.

Jūsų Asmens duomenų perdavimas

Jūsų informacija, įskaitant Asmens duomenis, yra tvarkoma Įmonės darbo ir visose kitose vietose, kur kuriose veikia su duomenų tvarkymu susijusios šalys. Tai reiškia, kad ši informacija gali būti perduodama ir saugoma kompiuteriuose, esančiuose už Jūsų provincijos (regiono), šalies ar kitos valstybinės jurisdikcijos ribų, kur duomenų apsaugos įstatymai gali skirtis nuo Jūsų jurisdikcijos įstatymų.

Jūsų sutikimas su šia privatumo politika ir tokios informacijos pateikimas reiškia Jūsų sutikimą su tokiu perdavimu.

Įmonė imsis visų pagrįstai būtinų veiksmų, kad užtikrintų, jog Jūsų duomenys būtų tvarkomi saugiai ir laikantis šios privatumo politikos, ir joks Jūsų Asmens duomenų perdavimas į organizaciją ar šalį nevyks, jei nebus įdiegtos tinkamos kontrolės priemonės, įskaitant Jūsų duomenų ir kitos Asmens informacijos saugumą.

Jūsų Asmens duomenų atskleidimas

Verslo sandoriai

Jei Įmonė dalyvauja susijungime, įsigijime ar turto pardavime, jūsų Asmens duomenys gali būti perduoti. Prieš perduodant Jūsų Asmens duomenis ir pradedant taikyti kitą privatumo politiką, pateiksime pranešimą.

Teisėsauga

Tam tikromis aplinkybėmis Įmonė gali būti įpareigota atskleisti jūsų Asmens duomenis, jei to reikalauja įstatymai arba valstybės institucijos (pvz., teismas ar valstybinė institucija).

Kiti teisės aktų reikalavimai

Įmonė gali atskleisti jūsų Asmens duomenis sąžiningai tikėdama, jog toks veiksmas yra būtinas, siekiant:

 • laikytis teisinių įsipareigojimų;
 • saugoti ir ginti Įmonės teises ar nuosavybę;
 • užkirsti kelią galimiems pažeidimams, susijusiems su Paslauga, arba juos tirti;
 • apsaugoti asmeninį Paslaugos naudotojų ar visuomenės saugumą;
 • apsaugoti nuo teisinės atsakomybės.

Jūsų Asmens duomenų saugumas

Mums svarbus Jūsų Asmens duomenų saugumas, tačiau nepamirškite, kad joks perdavimo internetu ar elektroninio saugojimo būdas nėra 100 % saugus. Nors stengiamės naudoti komerciškai priimtinas priemones, kad apsaugotume Jūsų Asmens duomenis, negalime užtikrinti visiško jų saugumo.

Išsami informacija apie Jūsų Asmens duomenų tvarkymą

Mūsų pasitelkti Paslaugų teikėjai gali turėti prieigą prie jūsų Asmens duomenų. Šie trečiųjų šalių pardavėjai renka, saugo, naudoja, apdoroja ir perduoda informaciją apie Jūsų veiklą mūsų Paslaugoje pagal savo privatumo politiką.

Analizė

Norėdami stebėti ir analizuoti mūsų Paslaugos naudojimą, galime pasitelkti trečiųjų šalių Paslaugos teikėjus

 • „Google Analytics“

El. pašto rinkodara

Jūsų Asmens duomenis galime naudoti norėdami susisiekti su Jumis siunčiant naujienlaiškius, rinkodaros ar reklaminę medžiagą ir kitą Jus dominančią informaciją. Galite atsisakyti gauti bet kurį ar visus šiuos pranešimus iš Mūsų, pasinaudoję atšaukimo nuoroda arba instrukcijomis, pateiktomis bet kuriame mūsų siunčiamame el. laiške, arba susisiekę su Mumis.

Mokėjimai

Teikdami Paslaugą, galime tiekti mokamus produktus ir (arba) teikti mokamas paslaugas. Tokiu atveju mokėjimams apdoroti galime naudotis trečiųjų šalių paslaugomis.

Mes nesaugome ir nerenkame Jūsų mokėjimo kortelės duomenų. Ši informacija tiesiogiai perduodama Mūsų trečiųjų šalių mokėjimų tvarkytojams, kurie Jūsų Asmens duomenis naudoja vadovaudamiesi savo privatumo politika. Šie mokėjimų tvarkytojai laikosi PCI-DSS standartų, kuriuos administruoja PCI saugumo standartų taryba.

BDAR privatumo politika

Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR

Asmens duomenis galime tvarkyti toliau nurodytomis sąlygomis:

 • Sutikimas: Jūs davėte sutikimą tvarkyti Asmens duomenis vienu ar keliais konkrečiais tikslais.
 • Sutarties vykdymas: Asmens duomenų pateikimas yra būtinas sutarčiai su Jumis ir (arba) bet kokiems ikisutartiniams įsipareigojimams vykdyti.
 • Teisiniai įsipareigojimai: tvarkyti Asmens duomenis būtina siekiant laikytis teisinio įsipareigojimo, kuris taikomas Įmonei.
 • Svarbūs interesai: Asmens duomenis būtina tvarkyti siekiant apsaugoti Jūsų arba kito fizinio asmens gyvybiškai svarbius interesus.
 • Viešieji interesai: Asmens duomenų tvarkymas yra susijęs su užduotimi, kuri vykdoma atsižvelgiant į visuomenės interesus arba įgyvendinant Įmonei suteiktus oficialius įgaliojimus.
 • Teisėti interesai: Asmens duomenis tvarkyti būtina siekiant teisėtų Įmonės interesų.

Jūsų teisės pagal BDAR

Įmonė įsipareigoja užtikrinti Jūsų Asmens duomenų konfidencialumą ir garantuoti, kad galėsite pasinaudoti savo teisėmis.

Pagal šią privatumo politiką ir įstatymus, jei esate ES, turite teisę:

 • Prašyti prieigos prie Jūsų Asmens duomenų. Teisė susipažinti su Mūsų turima informacija apie Jus, ją atnaujinti arba ištrinti. Kai tik įmanoma, savo Asmens duomenis galite pasiekti, atnaujinti arba prašyti juos ištrinti tiesiogiai savo paskyros nustatymų skiltyje. Jei šių veiksmų negalite atlikti patys, susisiekite su Mumis, kad Jums padėtume. Taip pat galite gauti Mūsų turimų Jūsų Asmens duomenų kopiją.
 • Prašyti ištaisyti apie mūsų turimus Jūsų Asmens duomenis. Turite teisę reikalauti ištaisyti bet kokią neišsamią ar netikslią Mūsų turimą informaciją apie Jus.
 • Nesutikti tvarkyti Jūsų Asmens duomenis. Ši teisė suteikiama tada, kai Mes remiamės teisėtu interesu, kuris yra Mūsų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas, ir yra kažkas, kas susiję su Jūsų konkrečia situacija, dėl ko Jūs norite nesutikti, kad tvarkytume Jūsų Asmens duomenis šiuo pagrindu. Jūs taip pat turite teisę nesutikti, jei Jūsų Asmens duomenis tvarkome tiesioginės rinkodaros tikslais.
 • Prašyti ištrinti Jūsų Asmens duomenis. Turite teisę prašyti Mūsų ištrinti arba pašalinti Asmens duomenis, kai nėra pagrįstos priežasties toliau jų tvarkyti.
 • Prašyti perduoti Jūsų Asmens duomenis. Jūsų Asmens duomenis pateiksime Jums arba Jūsų pasirinktai trečiajai šaliai struktūrizuotu, įprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu formatu. Atminkite, kad ši teisė taikoma tik automatizuotai informacijai, dėl kurios Jūs iš pradžių davėte sutikimą Mums naudoti arba kai panaudojome šią informaciją sudarydami sutartį su Jumis.
 • Atšaukti Savo sutikimą. Turite teisę atšaukti Savo sutikimą naudoti savo Asmens duomenis. Jei atšauksite savo sutikimą, gali būti, kad negalėsime suteikti Jums prieigos prie tam tikrų konkrečių Paslaugos funkcijų.

Naudojimasis Jūsų BDAR duomenų apsaugos teisėmis

Savo prieigos, ištaisymo, atšaukimo ir prieštaravimo teisėmis galite pasinaudoti susisiekę su Mumis. Atkreipkite dėmesį, kad prieš atsakydami į tokius prašymus galime paprašyti Jūsų patvirtinti savo tapatybę.

Turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai dėl Mūsų renkamų ir naudojamų Jūsų Asmens duomenų. Jei esate Europos ekonominėje erdvėje (EEE), dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į EEE vietos duomenų apsaugos instituciją.

Vaikų privatumas

Mūsų Paslauga nėra skirta jaunesniems nei 13 metų asmenims. Mes sąmoningai nerenkame asmens informacijos iš jaunesnių nei 13 metų asmenų. Jei esate vienas iš tėvų arba globėjų ir žinote, kad Jūsų vaikas mums pateikė Asmens duomenis, susisiekite su Mumis. Jei sužinome, kad surinkome jaunesnių nei 13 metų asmenų Asmens duomenis, nepatikrinę tėvų sutikimo, imamės priemonių pašalinti šią informaciją iš savo serverių.

Jei Mums reikia remtis sutikimu kaip teisiniu pagrindu tvarkyti Jūsų informaciją, o Jūsų šalyje reikalaujama vieno iš tėvų sutikimo, prieš rinkdami ir naudodami šią informaciją galime paprašyti Jūsų tėvų sutikimo.

Nuorodos į kitas svetaines

Mūsų Paslaugoje gali būti nuorodų į kitas Mums nepriklausančias svetaines. Jei spustelėsite trečiosios šalies nuorodą, būsite nukreipti į tos trečiosios šalies svetainę.

Mes nekontroliuojame ir neprisiimame jokios atsakomybės už trečiųjų šalių svetainių ar paslaugų turinį, privatumo politiką ar praktiką.

Šios privatumo politikos pakeitimai

Laikas nuo laiko galime atnaujinti savo privatumo politiką. Apie bet kokius pakeitimus Jus informuosime paskelbdami naują privatumo politiką šiame puslapyje.

Mes pranešime Jums el. paštu ir / arba pranešimu Savo Svetainėje, prieš įsigaliojant pakeitimui, ir atnaujinsime „Paskutinį kartą atnaujintą“ datą šios privatumo politikos viršuje.

Patariama periodiškai peržiūrėti šią privatumo politiką, kad sužinotumėte apie bet kokius jos keitimus. Šios privatumo politikos keitimai įsigalioja paskelbus juos šiame puslapyje.

Kontaktai

Jei turite klausimų apie šią privatumo politiką, galite susisiekti su mumis:

 • apsilankę mūsų svetainės puslapyje: https://www.homilo.lt/contact-us;
 • atsiuntę mums el. laišką adresu: info@homilo.lt